Calipers

0-200mm/0-8" Vernier Caliper
PC : AC-124-008-12
$69.00 Inc. GST
25-300mm Digital Inside Groove Caliper
PC : AC-132-012-11
$565.00 Inc. GST
22-150mm Digital Inside Neck Caliper
PC : AC-135-006-11
$245.00 Inc. GST
30-300mm Digital Inside Neck Caliper
PC : AC-135-012-11
$435.00 Inc. GST
24-150mm Digital Inside Point Caliper
PC : AC-136-006-11
$294.00 Inc. GST
25-200mm Digital Inside Point Caliper
PC : AC-136-008-11
$349.00 Inc. GST
50-300mm Digital Inside Point Caliper
PC : AC-136-012-11
$589.00 Inc. GST
0-150mm/0-6" Digital Tube Thickness Caliper
PC : AC-137-006-11
$275.00 Inc. GST
0-150mm/0-6" Digital Point Caliper
PC : AC-138-006-11
$199.00 Inc. GST
24-150mm Inside Point Vernier Caliper
PC : AC-146-006-11
$285.00 Inc. GST
Digital Caliper with Interchangeable Points
PC : AC-149-012-11
$776.00 Inc. GST
Digital Gear Tooth Caliper
PC : AC-156-001-11
$585.00 Inc. GST
0-300mm/0-12" Digital Drum Brake Caliper
PC : AC-158-012-11
$310.00 Inc. GST
9-150mm Digital Inside Groove Caliper
PC : AC-159-006-11
$430.00 Inc. GST
9-200mm Digital Inside Groove Caliper
PC : AC-159-008-11
$435.00 Inc. GST
0-150mm Digital Depth Caliper
PC : AC-171-006-11
$145.00 Inc. GST