Dividers & Calipers

200mm Inside Spring Caliper
PC : AC-982-008-01
$30.00 Inc. GST
300mm Inside Spring Caliper
PC : AC-982-012-01
$38.00 Inc. GST
500mm Inside Spring Caliper
PC : AC-982-020-01
$58.00 Inc. GST
300mm Outside Caliper
PC : AC-983-012-01
$29.50 Inc. GST
200mm Outside Spring Caliper
PC : AC-984-008-01
$30.00 Inc. GST
300mm Outside Spring Caliper
PC : AC-984-012-01
$38.00 Inc. GST
500mm Outside Spring Caliper
PC : AC-984-020-01
$58.00 Inc. GST
200mm Spring Divider
PC : AC-985-008-01
$30.00 Inc. GST
300mm Spring Divider
PC : AC-985-012-01
$38.00 Inc. GST
500mm Spring Divider
PC : AC-985-020-01
$58.00 Inc. GST
125mm Dividing Caliper
PC : AC-986-005-01
$29.00 Inc. GST
200mm Dividing Caliper
PC : AC-986-008-01
$30.00 Inc. GST
300mm Dividing Caliper
PC : AC-986-012-01
$38.00 Inc. GST
500mm Dividing Caliper
PC : AC-986-020-01
$49.00 Inc. GST
Scriber
PC : AC-995-009-01
$14.00 Inc. GST