Spring Calipers

125mm Inside Spring Caliper
PC : AC-982-005-01
$24.00 Inc. GST
200mm Inside Spring Caliper
PC : AC-982-008-01
$32.00 Inc. GST
300mm Inside Spring Caliper
PC : AC-982-012-01
$43.00 Inc. GST
500mm Inside Spring Caliper
PC : AC-982-020-01
$68.00 Inc. GST
150mm Outside Spring Caliper
PC : AC-984-006-01
$26.00 Inc. GST
200mm Outside Spring Caliper
PC : AC-984-008-01
$32.00 Inc. GST
300mm Outside Spring Caliper
PC : AC-984-012-01
$43.00 Inc. GST
500mm Outside Spring Caliper
PC : AC-984-020-01
$68.00 Inc. GST
200mm Spring Divider
PC : AC-985-008-01
$32.00 Inc. GST
300mm Spring Divider
PC : AC-985-012-01
$43.00 Inc. GST
500mm Spring Divider
PC : AC-985-020-01
$68.00 Inc. GST
125mm Dividing Caliper
PC : AC-986-005-01
$30.00 Inc. GST
200mm Dividing Caliper
PC : AC-986-008-01
$32.00 Inc. GST
300mm Dividing Caliper
PC : AC-986-012-01
$40.00 Inc. GST
500mm Dividing Caliper
PC : AC-986-020-01
$57.00 Inc. GST
250mm Double Ended Scriber
PC : AC-995-009-01
$15.00 Inc. GST